top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

DÜĞÜNTVPLUS.COM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (DÜĞÜN TV PLUS SÖZLEŞMELERİ YAPIM ANLAŞMASI YAPILAN FİRMALARLA ANLAŞMA İÇERİKLERİNE GÖRE DÜZENLENMEKTEDİR. FİYAT VE ÜYELİK TAAHHÜTLERİ HARİÇ BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN İÇERİKLER TABİDİR.   

 

1.TARAFLAR İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır) AD - SOYAD: ADRES: ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI", “DÜĞÜNTVPLUS.COM” olarak anılacaktır) AD - SOYAD: ADRES: Sümer Mah. Evliyagil Sokak No:44/A Odunpazarı / ESKİŞEHİR İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı, KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188) HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu , SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi, ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini, SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi, TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı, SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi, ÜRÜN / HİZMET : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları veya reklam hizmeti/hizmetleri ifade eder. ​

 

3.KONU İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. ​

 

4. SATICI BİLGİLERİ Ünvanı : KOMBİN MEDYA RADYO VE TELEVİZYON YAPIMCILIK TEKSTİL SAN VE TİC LTD. ŞTİ. Adres : Sümer Mah. Evliyagil Sokak No:44/A Odunpazarı / ESKİŞEHİR Telefon : 0533 150 98 90 Faks : Eposta : duguntvplus@gmail.com

 

​5. ALICI BİLGİLERİ İsim Soyisim / Ünvanı: Adresi: Telefon: Faks: Eposta/kullanıcı adı. ​

 

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ Ad/Soyad/Unvan Adres Telefon Faks Eposta/kullanıcı adı ​

 

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ 1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. 7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.  Ürün / Hizmet Açıklaması Siparişin Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil) Kargo Tutarı ​ Toplam : ​ Ödeme Şekli ve Planı Fatura Adresi Sipariş Tarihi 7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

8. FATURA BİLGİLERİ Ad/Soyad/Unvan Adres Telefon Faks Eposta/kullanıcı adı Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.                                                             

 

EK - 1     ​ 9. GENEL HÜKÜMLER 9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. 9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. 9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır. 9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. 9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. 9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

10. CAYMA HAKKI 10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal /ürün/hizmet satışına ilişkin olması durumunda, ürünün sipariş tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürün/hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) b) İade formu, c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı/ürün/hizmeti iade almakla yükümlüdür. e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. ​

 

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ​

 

13. YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

14. YÜRÜRLÜK ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. SATICI:KOMBİN MEDYA RADYO VE TELEVİZYON YAPIMCILIK TEKSTİL SAN VE TİC LTD. ŞTİ. ALICI: TARİH: Duguntvplus.com Türkiye ve Dünya'da ilk kez uygulanmaya başlanmış, tamamen düğün ve hizmet sektörüne özel iş grupları, çalışan ve iş verenlerin bir arada olduğu bir iş platformudur. Bu platforma üye olan bireysel veya kurumsal herkes bu platformun hizmetlerinden yararlanabilir. Hizmet sektöründe çalışan herkesin kolaylıkla kullanabileceği bulunduğu lokasyon'da kategorilerimizde sunulan tüm hizmetlere ulaşım imkanları sunan en kapsamlı sosyal medya alt yapısı olan mobil teknoloji şirketiyiz. Üyelerimize teknoloji ile ihtiyaçları dahilinde hizmetlerin en iyisini sunmak birinci önceliğimiz ve misyonumuzdur. Üyelerimiz, mobil teknoloji sitemiz Duguntvplus.com üzerinden ihtiyaçları dahilinde tüm kategorilerde yer alan firmalar ve bireysel üyelerlerin tanıtımlarına ulaşabilir kendileri ile hemen iletişime geçebilirler. Bireysel üyeliklerde evrak ve imza zorunluluğu yoktur. Gizlilik politikası gereği şirketimiz sizden topladığı veri bilgilerini üçüncü kişilerle veya kurumlarla yasa gereği paylaşmaz paylaşıma izin vermez. Kurumsal üyeliklerde markalar Duguntvplus.com sitesinden tanıtım yapabilmek için üyelik sözleşmesi imzalamak ve ticari zorunlu olan evrak ve dökümanları vermek zorundadırlar. Üyelik sözleşmeleri talep üzerine tarafınıza mail atılmakta, kaşe basılıp ıslak imza atıldıktan sonra  yeniden tarafımıza mail yada posta yolu ile gönderilmektedir. Üyelikler sadece 1 yıl (bir) süreli reklamları kapsar. 1 yıl sonra üye devam etmek isterse sözleşme otomatik olarak uzatılır. Bu süreç dahilinde Duguntvplus.com internet sitesinden kurum hizmetlerini tanıtabilme hakkına sahip olurlar. Sözleşmede belirtilen haklar dışında yasa dışı reklamlar kabul edilmemektedir. Sistemimize kurumsal üyelik yapan üyelerimiz, gerekli olan firma bilgilerini tam ve eksiksiz olarak müşteri hizmetlerimize iletmelidir. Eksik ya da yanlış bilgilerden firmamız sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda müşteri hakları ve tüketici kanunları tabidir. Reklamcılık alanında faaliyet göstermekte olan şirketimiz KOMBİN MEDYA RADYO VE TELEVİZYON YAPIMCILIK TEKSTİL VE SAN TİC LTD. ŞTİ. firma bilgilerinizi, reklam pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinizi gerçekleştirebilmek amacıyla işlemekte olduğumuzu tarafınıza bildirir. Sözleşme imzalandıktan sonra firma bilgilerinizin kişisel bilgilerin korunması kapsamında yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. Bu kapsamda Duguntvplus.com internet adresi sizin bilgilerinizle kampanyalar düzenleyebilir ve anketler yapabilir. Üye olan müşterilerimiz istedikleri zaman reklam videolarını değiştirebilme hakkına sahiptirler. Üyeler Duguntvplus.com sitesine verdikleri bilgiden sorumludurlar. Verilen bilgilerin yanlış bilgiler olması ve müşteri şikayetlerinden tamamen kendileri sorumludurlar. Üyelerimizin, bilgilerinin gizliliğinin korunması için şirketimiz teknolojik alt yapı önlemlerini almıştır. Üyelerimiz kişisel bilgilerin yanlış kullanılması ilgili tüm içerikleri firmamızdan talep etme hakkına sahiptirler.  Üyeler vermiş oldukları bilgilerin güncel ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Değişen bilgilerin mutlak suretle müşteri hizmetlerimize bildirilmesi gerekmektedir. Bilgi paylaşımlarından sadece Duguntvplus.com sitesine üye olan firmalar faydalanabilmektedir. Duguntvplus.com internet sitemiz ve buna bağlı olan şirketimiz tüzel Kombin Medya Radyo ve Televizyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. istediği zaman sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. Duguntvplus.com üyelerinden aldığı bilgileri müşterileri ile paylaşmak zorundadır. Duguntvplus.com internet ortamında oluşabilecek aksaklıklar, bilgisayar hataları, teknolojik yetersizlikler, virüsler ve casus yazılımlardan sorumlu tutulamaz. Duguntvplus.com üyelerden gelecek video ve bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Yasa dışı reklamlara yer vermek zorunda değildir. Duguntvplus.com sisteminde oluşan sistem aksaklıklarından sorumlu tutulamaz. Tamamen teknolojik alt yapı sıkıntılarından kaynaklandığı bilinmelidir.Kullanıcı yorumlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı konusundaki inisiyatif tamamen Duguntvplus.com sitesine aittir. Üyeler verdikleri kişisel verilerin tamamen kendi hür iradeleri dahilinde verdiklerini kabul ve taahhüt ederler. İkinci ve üçüncü kişilere aktaramazlar. Bu konudaki sorumluluk tamamen kendilerine aittir. Üyeler, verilen bilgilerin çalıntı olmaması, pornografi veya çıplaklık içermemesi, virüs veya herhangi bir programa zarar verecek programlama özelliği içermemesi ilkelerini kabul etmişlerdir. Duguntvplus.com sitesindeki bilgilerin kopyalanması ve paylaşılması kesinlikle yasaktır. Yazılım ve arayüze müdahalede bulunulması, virüs ve casus programlarla müdahale edilmesi kesinlikle yasaktır ve suçtur. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin bir aydan uzun sürmesi halinde işbu sözleşme hakları ifa edilemeyen tarafça feshedilebilecektir. Üyeler kişisel verileri koruma kanunundaki ilgili kanun maddelerini bu sözleşme kapsamında, bilgilerini paylaşma ve işleme izni vermiş olurlar. İşbu sözleşme ve sözleşmenin "Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme" ve onay metni ile bildirilen koşullar kullanıcı tarafından sözleşmenin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer. Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşmeye aykırı durumlarda Duguntvplus.com tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. ​İş bu sözleşme Duguntvplus.com (Kombin Medya Radyo ve Televizyon Yapımcılık Tesktil ve San Tic Ltd. Şti.) ile üyeler arasında imza altına alınmaktadır. Reklam veren üyeler sözleşmeyi okuyup reklamları sitede yayınlandıktan sonra şartları kabul ve taahhüt etmiş olurlar. İş bu sözleşme taraflarca okunmuş ve imza altına alınmış olup aksi beyanda  Türkiye Cumhuriyeti kanunları tabidir ve mahkemeler ile icra daireleri yetkili tayin edilir. ​​

 

Düğün Tv+ ​KOMBİN MEDYA RADYO VE TELEVİZYON YAPIMCILIK TEKSTİL SAN VE TİC LTD. ŞTİ.

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı 5760529676

Üye Sözleşme metnini yukarıdaki pdf formatını tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tüm sayfalarını imzaladıktan sonra tarafımıza kargolamanız gerekmektedir.  Son sayfadaki üye iş yeri kısmına şirket kaşesi mutlaka basılmalıdır. Üyelerimizden kargo ücreti talep edilmemektedir.                     

bottom of page